Professor Teun Parijs
E-mail teun@dosangeles.nl
Website www.dosangeles.nl
volg mij op twitter

Disclamer

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Teun Parijs kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Teun Parijs en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

'Mocht iemand zich onheus neergezet voelen op deze website, of iets met rede verwijderd willen hebben, dan horen we dat graag. Aanvullen doen we ook graag, onder redactie. De toon moet positief zijn en de verhalen beschouwend. We zullen daar zo leuk mogelijk op reageren. Alles is in het werk gezet om een leuke website te zijn, met als doel een glimlach! We zijn u graag terwille! Toedeledokie, Teun'

© 2010-2021 Teun Parijs Gorinchem